Posts

Showing posts from November, 2017

ABOUT US

Image
- مهندسین متخصص آثار موزه ای ، اشیاء تاریخی و تعمیرکننده انواع عتیقه جات که اسیب و خدشه فراوان دیده است . تر میم و احیای آثار بی آنکه به اصالت آن لطمه واردآید کار استادان انگشت شمار خبره ای است که عمری در این راه صرف کرده اند . استادان و متخصصان ما یکی از معدود متخصصان این صنعت هستند از جمله آنها استاد علیرضا تقی نژاد متخلص به آریو که پیرامون کارش ، زندگیش و انگیزه هایی که داشت گام در این راه گذاشت او از قالب سازی و ساخت مجسمه شروع کرد و به دنیای عتیقه و آثار باستانی کشیده شد و نخستین مرمت کار حرفه ای ایرانی در لس انجلس آمریکا است کسی که معجزه میکند و آثار رو به زوال و عتیقه های صد پاره و از دست رفته راطوری دوباره سازی و زنده میکند که حیرت اور است . احیای آثار مفرغی ـ پارچه ای ـ شیشه ای ـ سفالی ـ سنگی ـ چوب ـ انواع فلزات ازجمله طلا ،ونقره و دوباره سازی قسمتهای از بین رفته با نقش و نقاشی اصلی خودش از جمله مهارتهای استاد است     CONTACT US : ARIOANTIQUE@GMAIL,COM 

Antique restorations

Image
arioantique@gmail.com +18187995882