- مهندسین متخصص آثار موزه ای ، اشیاء تاریخی ـ تعمیرکننده انواع عتیقه جات که اسیب و خدشه فراوان دیده است .ترمیم و احیای آثار بی آنکه به اصالت آن لطمه واردآید کار انگشت شماران خبره ای است که عمری در این راه صرف کرده اند . استاد علیرضا تقی نژاد متخلص به آریو یکی از معدود متخصصان است که پیرامون کارش ، زندگیش و انگیزه هایی که داشت گام در این راه گذاشت او از قالب سازی و ساخت مجسمه شروع کرد و به دنیای عتیقه و آثار باستانی کشیده شد و نخستین مرمت کار حرفه ای ایرانی در لس انجلس آمریکا است کسی که معجزه میکند و آثار رو به زوال و عتیقه های صد پاره و از دست رفته راطوری دوباره سازی و زنده میکند که حیرت اور است .احیای آثار مفرغی ـ پارچه ای ـ شیشه ای ـ سفالی ـ سنگی ـ چوب ـ انواع فلزات ازجمله طلا ،ونقره و دوباره سازی قسمتهای از بین رفته با نقش و نقاشی اصلی خودش از جمله مهارتهای استاد است  

Comments

Popular posts from this blog